Bijdragen & Bronnen

"Liewer op 'n meshoop". De Zuid-Afrikaanse Kompagnie en de Dietse uitwijking na de Tweede Wereldoorlog

Author
  • Frank Seberechts

Abstract

In het ADVN bevinden zich twee documenten die werden opgesteld en verspreid door de “Zuid-Afrikaanse Kompagnie” (ZAK). Deze organisatie trachtte in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog Vlamingen te overhalen naar Zuid-Afrika te emigreren. Het was de bedoeling dat zij daar zouden meewerken aan de regeneratie van het Dietse volk. Met hun initiatief sluiten de auteurs aan bij een bredere stroom van tegelijkertijd imperialistische en volksnationalistische denkbeelden die de uitbreiding van het territorium zien als een noodzaak voor de versterking of de regeneratie van het eigen volk of ras. Vermoedelijk komen de documenten uit kringen van voormalige leden van de dissidente Vlaams-nationalistische jeugdbeweging.

________

“Rather on a dung heap”. The South-African Company and the Diets’ (Greater Netherlands) emigration after the Second World War.
The ADVN holds two documents that were written and distributed by the “South African Company” (ZAK). In the first years after the Second World War, this organisation attempted to persuade Flemish people to emigrate to South Africa. It was the intention that they would cooperate in the regeneration of the Diets nation. With this initiative, the authors followed in the larger wake of imperialistic and extreme nationalist ideas, which consider the expansion of the territory as a necessity for the reinforcement or regeneration of their own people or race. It is likely that the documents originated from the groups of former members of the dissident Flemish nationalist youth movement.

How to Cite:

Seberechts, F., (2011) “"Liewer op 'n meshoop". De Zuid-Afrikaanse Kompagnie en de Dietse uitwijking na de Tweede Wereldoorlog”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 70(4), 375-383. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v70i4.12294

Downloads:
Download PDF
View PDF

552 Views

111 Downloads

Published on
07 Dec 2011
Peer Reviewed
License