Bijdragen & Bronnen

"Karel Fossey voor 't Assisenhof." Een autobiografische getuigenis over een activistenproces

Author
  • Luc Vandeweyer

Abstract

De activist Karel Fossey schreef een gedetailleerd rapport over zijn twee dagen durend assisenproces. Deze bron is des te belangrijker omdat zijn en vele andere gerechtelijke dossiers  van activisten vernietigd werden in 1940. Bovendien blijkt hij nog heel wat meer autobiografische teksten te hebben geproduceerd. Die werpen niet alleen licht op zijn persoonlijke ervaringen maar ook op het leven in het Duitse kamp voor burgerlijke gevangenen in Holzminden tijdens de tweede helft van de oorlog en op het leven in de naoorlogse Belgische gevangenis.

________

"Karel Fossey appearing before the Assize Court." An autobiographical testimony about an activist trial
The activist Karel Fossey wrote a detailed report about his two-day trial before the Assize Court. This source is all the more important because his as well as many other legal dossiers of activists were destroyed in 1940. Moreover, it appears that he produced many other autobiographical texts. These not only illuminate his personal experiences, but also the life in the German camp for civil prisoners in Holzminden during the second half of the war as well as life in the post-war Belgian prison.

How to Cite:

Vandeweyer, L., (2012) “"Karel Fossey voor 't Assisenhof." Een autobiografische getuigenis over een activistenproces”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 71(2), 160-179. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v71i2.12264

Downloads:
Download PDF
View PDF

576 Views

128 Downloads

Published on
06 Jun 2012
Peer Reviewed
License