Bijdragen & Bronnen

Natievorming onder Willem I

Author
  • Lode Wils

Abstract

De Belgische Revolutie van 1830 betekende de mislukking van natievorming in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I. Over die mislukking is al een bibliotheek vol geschreven, maar Lode Wils werpt daarop nieuw licht door een vergelijking tussen de oorzaken van de Völkerfrühling in Europa in 1830-1831 en 1848-1849, met de oorzaken van de Arabische Lente in 2011-2012.

________

The formation of a nation during King William I
The Belgian Revolution of 1830 signified the failure of the formation of a natioTn into the United Kingdom of the Netherlands under King William I. An entire library has already been written about that failure, but Lode Wils sheds new light on the issue by making a comparison between the causes of the Völkerfrühling in Europe in 1830-1831 and 1848-1849, with the causes of the Arab Spring in 2011-2012.

How to Cite:

Wils, L., (2012) “Natievorming onder Willem I”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 71(4), 329-341. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v71i4.12222

Downloads:
Download PDF
View PDF

439 Views

181 Downloads

Published on
11 Dec 2012
Peer Reviewed
License