Bijdragen & Bronnen

Jozef Duysans gevecht met den engel. Schermutselingen rond het graf van Paul Van Ostaijen

Author:

Abstract

Deze bijdrage handelt over de perikelen in de jaren dertig rond het plan om het lichamelijk overschot van de Vlaamse dichter Paul Van Ostaijen over te brengen uit het klein Waals dorp waar hij in vergetelheid begraven lag onder een houten kruis naar zijn geboortestad Antwerpen. Daar zou hij herbegraven worden op de stedelijke begraafplaats Schoonselhof onder een gepaste denksteen. Zoals meermaals het geval is bij het oprichten van publieke monumenten, verliepen – wegens onderling gekibbel en gebrek aan financiële middelen – meer dan zes jaren vooraleer de oorspronkelijke idee kon verwezenlijkt worden.
Aandacht in dit artikel gaat naar Jozef Duysan, bewonderaar van de dichter en uitgesproken flamingant, die een cruciale rol speelde in de conceptie en uitvoering van het initiatief. Ten slotte beschrijft het artikel hoe deze nu bijna totaal vergeten man tijdens de Tweede Wereldoorlog in het vaarwater geraakte van de collaboratie, fungeerde als directeur van het Arbeidsamt in Antwerpen, na de oorlog veroordeeld werd en jaren lang ondergedoken leefde in die stad.

________

Jozef Duysan’s battle with the angel: Skirmishes around the tomb of Paul Van Ostaijen
This contribution reports the vicissitudes concerning the plan dating from the nineteen thirties to transfer the mortal remains of the Flemish poet Paul Van Ostaijen from the small Walloon village where he was buried in oblivion under a wooden cross to Antwerp, the city of his birth. He was to be reburied there on the municipal cemetery Schoonselhof under a fitting memorial headstone. As frequently happens on the occasion of creating public monuments, more than six years passed before the original idea could be carried out – because of internal bickering and lack of financial means.
This article focuses on Jozef Duysan, an admirer of the poet and an explicit Flemish militant, who played a crucial role in the concept and realisation of the initiative. In conclusion the article recounts how this man who has been practically completely forgotten now,  ventured into the deep waters of the collaboration during the Second World War, how he acted as director of the Arbeidsamt in Antwerp and how he was convicted after the war and lived for many years in hiding in that city.

Keywords:

How to Cite: Van Nimmen, A. (2012) “Jozef Duysans gevecht met den engel. Schermutselingen rond het graf van Paul Van Ostaijen”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. 71(4). doi: https://doi.org/10.21825/wt.v71i4.12221