Bijdragen & Bronnen

Ondernemer tussen volk en staat. Tony Herbert: enkele historiografische ankerpunten vanuit biografisch perspectief

Author
  • Dirk Luyten

Abstract

Dit artikel schetst een biografisch profiel van Tony Herbert. In het eerste deel wordt Herberts levensloop op hoofdlijnen beschreven. In het tweede deel wordt ingegaan op zijn betekenis voor de geschiedenis van de Vlaams beweging. Die is nauw verbonden met zijn ondernemerschap, van waaruit Herbert een groot deel van zijn politiek engagement gestalte gaf. Kenmerkend zijn, een cultus van de staat, het afwijzen van elke vorm van autonome werkenemersvertegenwoordiging en een sterke belangstelling voor ideologie, die via de pers verspreid wordt. Bekeken vanuit het perspectief van de praktische politiek, was Herberts optreden echter niet bijzonder succesvol.

________

Entrepreneur between nation and state. Tony Herbert: some historiographical points of reference from a biographical perspective.

This article sets out a biographical profile of Tony Herbert. The first part of the article describes the outlines of Herbert’s life. The second part deals with his significance for the history of the Flemish movement. This is closely connected to his entrepreneurship, from which Herbert put a large part of his political commitment into practice. Characteristic aspects are the cult of the state, the rejection of any type of autonomous representation of workers and a clear interest in ideology that is distributed by the press. Viewed from the perspective of practical politics however, Herbert’s performance was not particularly successful.

How to Cite:

Luyten, D., (2013) “Ondernemer tussen volk en staat. Tony Herbert: enkele historiografische ankerpunten vanuit biografisch perspectief”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 72(3), 242-252. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v72i3.12196

Downloads:
Download PDF
View PDF

603 Views

162 Downloads

Published on
10 Sep 2013
Peer Reviewed
License