Bijdragen & Bronnen

Hector Plancquaert: daensistisch politicus voor, tijdens en na Daens, activist, geboren dissident

Author:

Abstract

Honderd en vijftig jaar geleden werd Hector Plancquaert (1863-1953) geboren. Die persoonlijkheid legde een belangwekkend parcours af, zowel binnen de emancipatiegeschiedenis van Vlaanderen in het algemeen als binnen de geschiedenis van de Vlaamse beweging in het bijzonder. Hij was een der pioniers van de daensistische beweging, een sociaal-politieke beweging genoemd naar de gebroeders Adolf en Pieter Daens. Plancquaert zou gedurende bijna een halve eeuw mede bepalend zijn voor die beweging en haar ook overleven. De bepalende, radicale invloed die hij uitoefende op die daensistische beweging leidde tot de specifieke strekking van het plancquaertisme. Tot die strekking behoorden ook de engagementen die hij aanging binnen het Vlaamse activisme. Ofschoon Plancquaert uitgesproken Vlaamsgezind was, heeft hij zich verzet tegen de integratie van de daensistische beweging in het Vlaam-nationalisme.
Plancquaert was behalve politicus ook toneel- en romanschrijver, journalist en uitgever, advocaat en industrieel.

________

Hector Plancquaert: Daensist politician before, during and after Daens, activist, born dissident.
Hector Plancquaert (1863-1953) was born one hundred and fifty years ago. This personality followed an important path, both in the history of the emancipation of Flanders in general as well as in the Flemish movement in particular. He was one of the pioneers of the Daensist movement, a socio-political movement, named after the brothers Adolf and Pieter Daens. For almost half a century Plancquaert would help determine this movement and he would also survive it. The defining radical influence he exerted on the Daensist movement led to the specific meaning of the Plancquaert idiology. This also included the commitments he took on within Flemish activism. Although Plancquaert was clearly pro-Flemish, he resisted the integration of the Daensist movement into Flemish nationalism.
In addition to being a politician, Plancquaert was also a playwright, novelist, journalist and publisher, lawyer and industrialist.

Keywords:

How to Cite: Verdoodt, F. (2013) “Hector Plancquaert: daensistisch politicus voor, tijdens en na Daens, activist, geboren dissident”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. 72(3). doi: https://doi.org/10.21825/wt.v72i3.12198