Bijdragen & Bronnen

Liberaal en flamingant. Pol De Mont als politicus

Author:

Abstract

De dichter Pol De Mont, ooit een der eerste Vlaamse studentenleiders, raakte al snel bekend om zijn strijdbare Vlaamsgezinde, democratische en vrijzinnige standpunten. Bovendien wist hij als spreker moeiteloos een publiek mee te slepen. Toen de Antwerpse Liberale Vlaamsche Bond hem aar voren schoof als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1890 was dat niet naar de zin van machtige Association libérale. Deze bijdrage heeft aandacht voor de perscampagne tegen De Mont, voor de tegenstellingen binnen de Antwerpse liberalen, en voor De Monts activiteiten in de Antwerpse provincieraad waarvoor hij in 1892 wel verkozen raakte. Belicht wordt de moeilijke relatie van toonaangevende Antwerpse liberale kringen en het flamingantische enerzijds, de onverenigbaarheid van De Monts idealen met de partijtucht anderzijds.
________

Liberal and supporter of the Flemish movement: Pol De Mont as a politician.
The poet Pol De Mont, once one of the first Flemish student leaders soon became known for his militant pro-Flemish, democratic and liberal views. Moreover, he effortlessly managed to win over the public as a speaker. When the Antwerp Liberal Flemish Union proposed him as a candidate for the local elections in 1890, this displeased the powerful Association libérale. This contribution focuses on the press campaign against De Mont, the contradictions within the group of the Antwerp liberals, and the activities of De Mont in the Antwerp provincial council into which he did get elected in 1892. The article discusses the difficult relationship of the leading Antwerp liberal circles and the pro-Flemish movement on the one hand and the incompatibility between the ideals of De Mont and the party discipline on the other hand.

Keywords:

How to Cite: Stynen, L. (2014) “Liberaal en flamingant. Pol De Mont als politicus”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. 73(3). doi: https://doi.org/10.21825/wt.v73i3.12141