Nieuwe uitgaven

Recensie van: Twee jonge Vlamingen in de Grooten oorlog. Oorlogsdagboeken en levensverhaal van de flaminganten August Balthazar en Leo Picard / Herman Balthazar & Nico Van Campenhout

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Van Eenoo, R. (2015) “Recensie van: Twee jonge Vlamingen in de Grooten oorlog. Oorlogsdagboeken en levensverhaal van de flaminganten August Balthazar en Leo Picard / Herman Balthazar & Nico Van Campenhout”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. 74(2). doi: https://doi.org/10.21825/wt.v74i2.12096