Bijdragen & Bronnen

Het Zuiden én het Noorden losgemaakt uit de verdrukking" van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden"

Author:

Abstract

Omdat C. Breunesse in zijn boek over de rol van de Belgische en Noordnederlandse opiniepers in het scheidingsverhaal van 1830 nieuwe gegevens verstrekt over de heftige anti-Belgische vertogen in de Noordnederlandse pers, wordt de bespreking van het werk aangegrepen om erop te wijzen dat deze problematiek in de historische literatuur onderbelicht is gebleven terwijl ook nieuw bronnenmateriaal aangeeft dat de vijandige publieke opinie in het Noorden een veel belangrijker factor in het scheidingsverhaal is geweest dan tot hiertoe werd verondersteld. Zowel in Londen als bij de onderdrukking van het Belgisch orangisme is hij van betekenis geweest. Sommige Grootnederlandse historici stonden er wel bij stil, maar andere Belgische historici wijdden er nauwelijks aandacht aan.
________

The South as well as the North “freed from the oppression’ by the United Kingdom of the Netherlands.
Because C. Breunesse in his book about the role of the Belgian and Northern Dutch political press in the narrative about the separation of 1830 provides new data about the fierce anti-Belgian discourses in the Northern Dutch political press, the discussion of the work is seized upon to point out that this issue has remained neglected in the historical literature. At the same time new source material also demonstrates that the hostile public opinion in the North was a far more important factor in the narrative about the separation than has been supposed up to now.
It was important both in London and during the suppression of the Belgian Orangism. Some of the historians supporting the Greater Dutch Movement briefly looked at it, but other Belgian historians hardly paid it any attention.

Keywords:

How to Cite: Witte, E. (2015) “Het Zuiden én het Noorden losgemaakt uit de verdrukking" van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden"”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. 74(2). doi: https://doi.org/10.21825/wt.v74i2.12097