Bijdragen & Bronnen

Van de scholierenbeweging, via de landdagbeweging, naar een volksbeweging? Pol De Mont (1857-1931)

Author
  • Lode Wils

Abstract

De veelzijdige literator Pol De Mont (1857 -
1931) droeg gedurende decennia aanzienlijk bij tot de ontwikkeling van de Vlaamse taalbeweging in de richting van een nationale volksbeweging. Hij was een van de initiatiefnemers in de organisatie van een katholieke Vlaamse scholierenbeweging in de jaren 1870. Na zijn overgang naar het vrijzinnig liberalisme werd hij een voorvechter van de samenwerking van confessionele en vrijzinnige flaminganten, en van de democratische verruiming van hun beweging. Hij beleed heel sterk de völkische verbondenheid van Vlaanderen met Duitsland, sympathiseerde in de Eerste Wereldoorlog met het activisme, en werd een anti-Belgisch nationalist.
__________

From the student movement via the ‘Landdag’ [Diet] movement towards a popular movement? Pol De Mont (1857-1931)

The protean belletrist Pol De Mont (1857-1931) was for many decades instrumental in the Flemish movement’s transition from a predominantly linguistic movement towards a mass national movement. De Mont played a leading role in the organisation of a Catholic Flemish student movement in the 1870s, and, following his conversion to secular liberalism, became an ardent proponent of an augmented collaboration between confessional and non-denominational flamingants, and of a democratic enlargement of the movement. Moreover, De Mont would profess the völkisch [folkish] union between Flanders and Germany, sympathise with the activist movement during the First Word War, and ultimately proclaim himself an anti-Belgian nationalist.

How to Cite:

Wils, L., (2019) “Van de scholierenbeweging, via de landdagbeweging, naar een volksbeweging? Pol De Mont (1857-1931)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 78(1), 36-63. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v78i1.15720

Downloads:
Download pdf
View PDF

457 Views

125 Downloads

Published on
17 Dec 2019
Peer Reviewed
License