Bijdragen & Bronnen

Onze man in Le Havre (1914-1919). De perceptie van Paul Kenis, schrijver en Vlaams ambtenaar bij de regering in ballingschap

Author
  • Ludo Stynen

Abstract

Auteur en ambtenaar Paul Kenis was in 1914-1918 in dienst van de Belgische regering in ballingschap in Le Havre. In zijn ongepubliceerde dagboek, een feuilleton in Ons Vaderland, en andere (on)uitgegeven teksten schetst hij een beeld van de stad, de militairen en politici, de pers, de vluchtelingen en de evolutie binnen de Vlaamse beweging. Het dagboek toont bovendien zijn soms dubieuze keuzes en opvattingen. Het materiaal werpt niet alleen licht op een nauwelijks gedocumenteerd aspect van de Eerste Wereldoorlog, het is tevens verhelderend voor de biografie van de auteur. Deze bijdrage is een eerste verkenning van totnogtoe onbestudeerde en ten dele onbekende bronnen.
__________________________

Our Man in Le Havre (1914-1919). The impressions of Paul Kenis: Writer and Flemish civil servant for the Belgian government in exile.
Author and civil servant, Paul Kenis, was employed by the Belgian government in exile in Le Havre during the First World War. In his unpublished diary, a serial in Ons Vaderland, and some other (un)published texts, he comments on the town, the military and the politicians, the press, the refugees, and the evolution within the Flemish Movement. Moreover, the diary shows his ambiguous choices and ideas. Not only does the material shed light on a hardly studied aspect of the First World War, it is of biographical importance as well. This article is a first inquiry into never studied and in part unknown sources.

How to Cite:

Stynen, L., (2020) “Onze man in Le Havre (1914-1919). De perceptie van Paul Kenis, schrijver en Vlaams ambtenaar bij de regering in ballingschap”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 79(3), 249-280. doi: https://doi.org/10.21825/wt.78984

Downloads:
Download pdf
View PDF

185 Views

40 Downloads

Published on
01 Jan 2020
Peer Reviewed