Articles

Karel V en de laatste abtsbenoemingen in de Sint-Baafsabdij te Gent

Author:

Abstract

De machtige Bourgondische hertogen hadden al veel invloed bij de beno¬emingen van hoge kerkelijke ambtenaren, onder meer in de abdijen. Denk aan de abt van de Sint-Baafsabdij Rafaël de Mercatel, een van de vele basta¬ardzonen van Filips de Goede. Nog groter was de invloed van Karel V op de kerkelijke benoemingen in de Nederlanden en dus ook op deze van de laat¬ste twee abten van Sint-Baafs. Die invloed vindt zijn officiële neerslag in vier indulten, waarvan het eerste door paus Leo X (1513-1521) aan (toen nog) aartshertog Karel werd verleend.

Keywords:

How to Cite: Hanson, M. (2018) “Karel V en de laatste abtsbenoemingen in de Sint-Baafsabdij te Gent”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. 16(1).