Articles

De 'Wijnckel' van apotheker Stijl in 1699

Author
  • Luc Devriese

Abstract

De waarde van niet minder dan 461 verschillende producten of productvarianten aanwezig in de apotheek Stijl in het Gentse centrum wordt kort samengevat en besproken. Bij de appreciatie van de inboedel viel in het bijzonder de relatief geringe waarde van de eigenlijke artsenijproducten op. Alles samen genomen waren ze minder waard dan het meubilair en het bereidings- en bewaarmateriaal in de apotheek. De verdere beschrijving geeft ons een indruk van de leefwereld van het apothekersgezin dat ontwikkeld was en smaak had. Er was een kleine schilderijenverzameling in huis en boeken werden bewaard in een 'locaris’. Hun waarde kon niet geschat worden door de gebruikelijke brocanteurs (oude klerenkopers). Men deed daarvoor een beroep op vaklui: Jan van Cleef voor de schilderijen en Judocus Snouck voor de boeken. De apotheker zelf was blijkbaar actief lid van de Sint Jorisgilde. Hij bezat niet minder dan negen bogen die door de boogmaker van de gilde geschat werden op 9 pond Vlaams.

How to Cite:

Devriese, L., (2016) “De 'Wijnckel' van apotheker Stijl in 1699”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 14(3), 55–58.

Downloads:
Download PDF
View PDF

37 Views

4 Downloads

Published on
20 Feb 2016
License