Articles

Massale hoeveelheden boter en snuiftabak in heel verschillende achttiende-eeuwse kruidenierszaken (Gent, 1710 - 1768)

Author:

Abstract

Aan de hand van lijsten van winkelvoorraden en van leveringen wordt getracht een beeld te schetsen van vier achttiende-eeuwse Gentse kruidenierszaken. Voedingsmiddelen domineerden het aanbod. Dranken en snoep die in hedendaagse grote en kleine kruidenierszaken een aanzienlijk deel van de rekken vullen, ontbraken, evenals schoonmaakmiddelen (op zeep na). Andere voedselproducten zoals ingemaakte boter en kazen, diverse soorten olie en suikerwaren waren steevast aanwezig. Ingevoerde bewaarbare voedingsmiddelen en smaakversterkers vormden een groot gedeelte van de assortimenten. De handelszaken verschilden echter aanzienlijk onderling. Van de vier bleken er drie enkel lokale klanten te bedienen. Eén was erg kleinschalig, twee leken meer op gespecialiseerde groothandels. De ene leverde vooral boter en kazen in Gent en in de wijde omgeving en beschikte over een enorme voorraad ingevoerde ingemaakte boter. Een andere handelde in 1768 hoofdzakelijk in 'tabakskarotten' bestemd voor snuif. Naast dit relatief nieuwe product, waarvan massale hoeveelheden in huis lagen, verschenen ook koffie en thee in het gamma. Het geringe aantal onderzochte zaken laat niet toe algemene conclusies te trekken, behalve dat 18de-eeuwse kruideniershandels onderling aanzienlijk konden verschillen en dat het assortiment winkelwaren behoorlijk ruim kon zijn. Aan de hand van huismeubilering en familiebezit wordt een beeld geschetst van de blijkbaar vrij sobere leefsituatie van de kruideniersgezinnen.

Keywords:

How to Cite: Devriese, L. (2016) “Massale hoeveelheden boter en snuiftabak in heel verschillende achttiende-eeuwse kruidenierszaken (Gent, 1710 - 1768)”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. 14(3).