Articles

Hoe de Sint-Pietersvuren uit Gent en Oost-Vlaanderen verdwenen.

Author
  • Luc Devriese

Abstract

Een ongewone, nu verdwenen feesttraditie betreft de Sint-Pietersvuren (30 juni: feest van Sint-Petrus en Paulus, in Vlaa nderen bekend als Sinte-Pietersdag en Sint-Pietersnacht: van de 29ste naar de 30ste). Oorspronkelijk waren dat Sint-Jansvuren (24 juni: feest van Sint-Jan-de-Doper, Sint Jan-Baptist), een overblijfsel van de heidense midzomernachtvieringen. Het is een thema dat in volkskundige teksten ruim aan bod kwam. In deze bijdrage willen we vooral het verdwijnen van deze intrigerende traditie beschrijven .

How to Cite:

Devriese, L., (2016) “Hoe de Sint-Pietersvuren uit Gent en Oost-Vlaanderen verdwenen.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 14(2), 61–64.

Downloads:
Download PDF
View PDF

66 Views

9 Downloads

Published on
20 Feb 2016
License