Articles

Beddengoed, kleren en huisraad van begijnen (1703-1900).

Authors
  • Danny Mattens
  • Jean-Pol Rega

Abstract

Een inventaris van huisraad in een 'reciproque ghifte' uit 1703 onder gezusters in het begijnhof O.L.V.-ter-Hoyen geeft een inkijkje in de leefomstandigheden van begijnen behorend tot de rijke familie de Crane uit het toenmalige Oostakker (nu Sint-Amandsberg, Westveld). De gegevens worden vergeleken met een veel latere sterfhuislijst uit het Groot Begijnhof en met de schaarse gepubliceerde gegevens. Ze geven een zekere tendens aan, maar zijn te fragmentarisch om goed gefundeerde conclusies te trekken. Ondanks het feit dat begijnen geen gelofte van armoede aflegden, en ze over hun deel van het familiefortuin bleven beschikken, leefden ze toch sober, althans wat kledij en wooninrichting betreft. Hoewel enige zilveren luxevoorwerpen aanwezig konden zijn, hing er in de begijnenwoonst helemaal geen sfeer van pracht en praal en dit in tegenstelling tot de privé-woningen van tijdgenoten van gelijke stand Deze bevindingen worden vergeleken met literatuurgegevens in verband met kostbare voorwerpen, zoals zilverwaren, lepels, boeken en 'besloten ten hofjes’. 􀄪

How to Cite:

Mattens, D. & Rega, J., (2016) “Beddengoed, kleren en huisraad van begijnen (1703-1900).”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 14(2), 11–23.

Downloads:
Download PDF
View PDF

86 Views

10 Downloads

Published on
20 Feb 2016
License