Articles

De schoolstrijd 1878 – 1885 in de praktijk: het gevecht om het kind in Vinderhoute en Nevele

Author
  • Tim De Moerloose

Abstract

In korte lijnen wordt de achtergrond geschetst van de strijd om de inrichting van het onderwijs tussen de Katholieke Kerk en het liberale landsbestuur in de jaren 1878 - 1885. Hoe dit de gemoederen tot in de kleinste plattelandsgemeenten heftig beroerde, wordt geïllustreerd aan de hand van het wedervaren van twee broers die beiden, de ene in Vinderhoute de andere in Nevele, het officiële onderwijs verzorgden. Aan de hand van schriftelijke getuigenissen wordt een beeld geschetst van de sociale druk en gemene beinvloedingstactieken die ouders moesten ondergaan, soms van beide kanten. De toestanden zijn schrijnend, net als de materiële armoede waaronder de kleine schooltjes gebukt gingen.

How to Cite:

De Moerloose, T., (2005) “De schoolstrijd 1878 – 1885 in de praktijk: het gevecht om het kind in Vinderhoute en Nevele”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 14(1), 26–40.

Downloads:
Download PDF
View PDF

49 Views

8 Downloads

Published on
20 Feb 2005
License