Articles

Een Gentse boomgaard (1701-1722). Getuige van ons groene erfgoed

Author
  • Daniel Lievois

Abstract

Een handboek uit het eerste kwart van de 18de eeuw, bewaard in het Gentse
stadsarchief, bevat een opsomming van in totaal 209 plantplekken van een
boomgaard waarop er 304 fruitbomen stonden, aangeplant, vervangen of
geënt werden. De auteur vermeldt de naam en de kwaliteiten van zijn fruit. In dit artikel wordt summier gepeild naar de achtergronden van de niet minder dan 64 (!) leveranciers en wordt een chronologisch overzicht gegeven van de aanplantingen per jaar. Om tot een nadere en meer zekere identificatie te komen worden de daarin opgegeven meestal Franse benamingen en de 5 kenmerken vervolgens vergeleken met wat in de 1 8de- en 19de-eeuwse literatuur beschreven staat.

How to Cite:

Lievois, D., (2014) “Een Gentse boomgaard (1701-1722). Getuige van ons groene erfgoed”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 12(1). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v12i1.5054

Downloads:
Download PDF
View PDF

1273 Views

540 Downloads

Published on
12 Feb 2014
Peer Reviewed
License