Articles

Blussende pastoors. De 19de-eeuwse rurale maatschappij in de Meetjeslandse pers

Author
  • FIlip Bastiaen

Abstract

Een brand was ruim een eeuw geleden, toen er nog geen goed georganiseerde en geoutilleerde brandweerkorpsen bestonden, als het ware een volksaangelegenheid. Enkel groepsoptreden kon erger voorkomen. Onvermijdelijk moesten daarbij sommige mensen het voortouw nemen. We zien in dergelijke gevallen een weerspiegeling van de maatschappij zoals ze functioneert in het gewone leven: wie dan de touwtjes in handen heeft en leidt, doet dit ook bij erge voorvallen. Op het terrein, in de brandhaard, waren het de gewone lui, ambachtslieden en anderen, die het bluswerk effectief aanpakten. Aan de rand, voor wat de beslissingen betreft, de coördinatie, de aansturing en aanmoediging, speelden politie, notabelen en ook geestelijkheid hun rol. Hoewel
enkelen onder hen ook actief bijdroegen, waren zij in zekere zin het passieve element.

How to Cite:

Bastiaen, F., (2014) “Blussende pastoors. De 19de-eeuwse rurale maatschappij in de Meetjeslandse pers”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 12(1). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v12i1.5055

Downloads:
Download PDF
View PDF

1229 Views

240 Downloads

Published on
12 Feb 2014
Peer Reviewed
License