Articles

Brieven aan Hitler: een instrument voor onderzoek naar opinievorming

Author
  • Barbara Vos

Abstract

Brieven van Duitsers aan Hitler, toegankelijk gemaakt via gepubliceerde verzamelingen, vormen een bruikbaar instrument om te peilen naar wat het volk dacht van de leider en wat het van hem verwachtte. Men kan er uit afleiden dat, naast de obligate lofuiHngen, eigenbelang en opportunisme een belangrijk element uitmaken van tal van brieven. In tegenstelling tot wat meestal gedacht wordt, durfden sommige Duitsers wel degelijk hun afkeer uiten. Opvallend, tenslotte, is hoe kinderen vanaf prille leeftijd doordrongen waren van de ideeën van het nationaalsocialisme.

How to Cite:

Vos, B., (2013) “Brieven aan Hitler: een instrument voor onderzoek naar opinievorming”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 11(2). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v11i2.5099

Downloads:
Download PDF
View PDF

799 Views

294 Downloads

Published on
12 May 2013
Peer Reviewed
License