Articles

Mokosj, de oerslavische godin van de vruchtbaarheid

Author
  • Elise Vos

Abstract

Een van de in vele culturen bekende vruchtbaarheidsgodinnen was de Slavische Mokosj. Ze was de gebiedster van de duisternis, verbonden met vocht en water, beschermster van vrouwelijke taken zoals spinnen en wassen, en werd aanroepen voor de vruchtbaarheid van akkers, dieren en mensen. Mokosj werd als a enige vrouwelijke "oerslavische" godheid opgenomen in de staatscultus van grootvorst Vladimir (976-1015). Nog in diezelfde periode werden haar cultus en cultusplaatsen echter gechristianiseerd. dat gebeurde in het bijzonder onder de vorm van de heilige Pareskeva Piatnitsa, maar de typische Mokosjverering bleef nog eeuwenlang verder leven onder het volk, in het bijzonder de vrouwen. De Slavische vruchtbaarheidsgodin werd, net als haar Germaanse en Romeinse collega's Freya en Venus, in het bijzonder op vrijdagen geëerd.

How to Cite:

Vos, E., (2013) “Mokosj, de oerslavische godin van de vruchtbaarheid”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 11(2). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v11i2.5100

Downloads:
Download PDF
View PDF

791 Views

223 Downloads

Published on
12 May 2013
Peer Reviewed