Articles

Verschuivingen in de wooncultuur van de jaren zestig en zeventig

Author
  • Els De Vos

Abstract

Hoe zuilen de bungalow in het Vlaamse land hebben ingevoerd. 

Sinds het interbellum onderwezen de middenveldsorganisaties, zoals de

Katholieke Arbeidersvrouwen KAV, de Boerinnenbond en de Socialistische

(Vooruitziende) Vrouwen SVV, hun leden over een passende wooncultuur,

zoals historica Sofie De Caigny aantoonde, en ook na de oorlog zetten zij dit

verder, aldus de studie van Fredie Floré. En terwijl de zuilen in onze buurlanden

aan kracht verloren, groeiden deze ledensterke organisaties in de jaren

vijftig, zestig en zeventig gestadig aan. Door een grotere dienstverlening aan

zowel hun leden, als de politieke partijen die subsidies voor de organisaties

voorzagen, konden ze zichzelf in standhouden en vernieuwen

How to Cite:

De Vos, E., (2012) “Verschuivingen in de wooncultuur van de jaren zestig en zeventig”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 10(2). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v10i2.5130

Downloads:
Download PDF
View PDF

980 Views

307 Downloads

Published on
12 Jun 2012
Peer Reviewed
License