Articles

De Gentse Kant

Author:

Abstract

De kantwerkstersklub Sint-Katelijne van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen bestaat vijf jaar. Maurits BROECKHOVE, zorgt voor een uitstekende bijdrage over de weinig of niet bekende " GENTSE KANT " die de officiële naam draagt : " la dentelle de Gand à réseau varié ". Deze fijnzinnige prestatie en produktie kende slechts een beperkte bloeiperiode. Daarin ligt enigszins de verklaring, waarom de Gentse verwezenlijking in praktisch alle kantmilieus onbekend is gebleven. De Gentse kant genoot nochtans de waarborg van een oktrooi. Koninginnen en hertoginnen lçenden dit kunstzinnig weefsel en stelden het ten zeerste op prijs. Daarenboven genoot het een internationale waardering, aangezien het op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1853 een medaille 1ste klas van Napoleon III verkreeg.

Keywords:

How to Cite: Broeckhove, M. (2011) “De Gentse Kant”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. 9(1-2). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v9i1-2.5153