Articles

De Afschaffing van Heiligendagen in Engeland en het Oostenrijkse Rijk

Author
  • Evy Bauwens

Abstract

Het werkjaar werd oorspronkelijk geordend door de Christelijke kalender. Dit hield in dat er op alle dagen gewerkt werd, behalve op zondag, en op de verschillende heiligendagen, die van regio tot regio varieerden en niet noodzakelijk op een zondag vielen. Vanaf 1650 stelt men een mentaliteitsverandering vast. Men stopte niet meer met werken wanneer men voldoende verdiend had om in zijn levensonderhoud te voorzien, maar men werkte door in de tijd die voordien als vrije tijd beschouwd werd. Dankzij het extra inkomen dat men hiermee vergaarde was men in staat om meer consumptiegoederen aan te kopen. 

Voor de afschaffing van de heiligendagen zijn er verschillende motivaties
mogelijk zoals economische, sociale of religieuze rationalisatie. Welke beweegredenen de overhand hadden hangt af van land tot land. In het onderstaand artikel is gekozen om het protestantse Engeland te vergelijken met het katholieke Oostenrijkse Rijk.

How to Cite:

Bauwens, E., (2009) “De Afschaffing van Heiligendagen in Engeland en het Oostenrijkse Rijk”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 7(3-4). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v7i3-4.5197

Downloads:
Download PDF
View PDF

333 Views

156 Downloads

Published on
11 Aug 2009
Peer Reviewed
License