Articles

Bolotnik en Poludnitsa: de Moerasgeest en de Middagvrouw in het Oosten en het Westen.

Author
  • Elise Vos

Abstract

Het Russische geestenrijk is erg uitgebreid en rijk geschakeerd. Van bepaalde wezens bestaan verschillende varianten of tegenstrijdige beschrijvingen en opvattingen, maar elke nuance heeft zijn eigen waarde in het geheel dat we volkscultuur noemen. In deze bijdrage laten we nog enkele interessante verschijningen aan bod komen, die een mooie aanvulling vormen op het eerste artikel met betrekking tot dit onderwerp en proberen een parallel te trekken met onze westerse folkloristische opvattingen en tradities.

How to Cite:

Vos, E., (2009) “Bolotnik en Poludnitsa: de Moerasgeest en de Middagvrouw in het Oosten en het Westen.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 7(3-4). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v7i3-4.5200

Downloads:
Download PDF
View PDF

370 Views

293 Downloads

Published on
11 Aug 2009
Peer Reviewed
License