Articles

Over streektaal in Nederland en Vlaanderen. Vier bundels met de lezingen gehouden op de vier streektaalconferenties in 2006 tot en met 2009.

Author
  • Veronique De Tier

Abstract

De bedoeling van de conferentie was nieuwe inzichten naar voren te brengen omdat dialecten respect verdienen.

How to Cite:

De Tier, V., (2009) “Over streektaal in Nederland en Vlaanderen. Vier bundels met de lezingen gehouden op de vier streektaalconferenties in 2006 tot en met 2009.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 7(3-4). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v7i3-4.5201

Downloads:
Download PDF
View PDF

283 Views

159 Downloads

Published on
11 Aug 2009
Peer Reviewed
License