Articles

Het Bargoens van Zele (boekbespreking)

Author
  • Ignace Van Driessche

Abstract

Een heel aparte plaats binnen het talig erfgoed bekleedt het Bargoens, Het was een geheimtaal die de gebruikers ervan in staat stelde in het bijzijn van derden informatie uit te wisselen zonder dat hun boodschap door die 'buitenstaander ' begrepen werd. Een bijzondere plaats in het Bargoens bekleedt de variant van Zele die het Brigade werd genoemd. Paul Van Hauwermeiren heeft de teksten in de Zeles Bargoens opgespoord, samengebracht, ontleed, ontrafeld en uitgelegd.

How to Cite:

Van Driessche, I., (2009) “Het Bargoens van Zele (boekbespreking)”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 7(3-4). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v7i3-4.5203

Downloads:
Download PDF
View PDF

379 Views

265 Downloads

Published on
11 Aug 2009
Peer Reviewed
License