Articles

Latijnse leenwoorden in het Nederlands en de Nederlandse dialecten.

Author
  • Jacques Van Keymeulen

Abstract

Het Latijn heeft op het Nederlands een langdurige en diepgaande invloed uitgeoefend. Die beïnvloeding begon al van bij het begin van de Romeinse kolonisatie van onze streken, vanaf 57 vóór Christus. De grens van het Romeinse Rijk was eeuwenlang de Rijn. De verdediging van de Rijnlimes werd in 406 opgegeven door Stilicho; de legioenen waren nodig om Italië te verdedigen. Ten zuiden van de Rijn was de bevolking geheel of gedeeltelijk geromaniseerd in de loop van de 4 eeuwen die de Romeinse periode geduurd had.

How to Cite:

Van Keymeulen, J., (2008) “Latijnse leenwoorden in het Nederlands en de Nederlandse dialecten.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 6(1-2). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v6i1-2.5209

Downloads:
Download PDF
View PDF

3599 Views

3524 Downloads

Published on
11 Apr 2008
Peer Reviewed
License