Articles

Ons dorp is het schoonste en wij zijn de beste. Volksgezegden.

Author
  • Ignace Van Driessche

Abstract

Net als in spot- en schimpnamen soms laatdunkend, soms verheerlijkend wordt gesproken over de inwoners van een dorp, stad of regio, zo ook vinden we eenzelfde achtergrond in uitdrukkingen waarin toponiemen voorkomen. Ook de aanleiding voor die volksgezegden kan zeer verschillend zijn. Soms wordt onverhuld gealludeerd op vaststaande feiten die met die lokaliteit verband houden. Die feiten kunnen zowel historisch, actueel als geografisch van aard zijn.

How to Cite:

Van Driessche, I., (2008) “Ons dorp is het schoonste en wij zijn de beste. Volksgezegden.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 6(1-2). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v6i1-2.5210

Downloads:
Download PDF
View PDF

382 Views

1085 Downloads

Published on
11 Apr 2008
Peer Reviewed
License