Articles

Emile Verhaeren in de Westhoek

Author
  • Tonia Haan

Abstract

Vorig jaar werd er op talrijke plaatsen in ons land de honderdvijftigste geboortedag van Emile Verhaeren herdacht. Hij behoort met zijn tijdgenoot en vriend Maurice Maeterlinck tot de grote Vlaamse schrijvers die  in het Frans schreven en die internationale faam genoten. Zijn leven is verbonden met de geschiedenis van de eerste wereldoorlog in de Westhoek. Hij werd in1914 door konirg Albert 1 met wie hij vriendschapsbanden onderhield, uitgenodigd in De Panne waar de vorst toen verbleef, om samen met hem het front te bezoeken. Ook in augustus 1915 bezocht hij met de koning het front. Zijn indrukken vonden een neerslag in zijn gedichten en in zijn lezingen in het buitenland over ons land en zijn cultureel verleden. Verhaeren verongelukte in Rouen op terugreis van één van die lezingen die ertoe moesten bijdragen om België als jong onafhankelijk land voor de toekomst op de kaart te houden iets dat, gezien men toen de afloop van de oorlog niet kende, onzeker was. Verhaeren werd gerepatrieerd en een eerste maal begraven op de militaire begraafplaats van Adinkerke. Een tweede maal werd hij in h et geheim herbegraven op het kerkhof in Wulveringem, eind 1917 of begin 1918, dit op verzoek van de vorsten omdat Adinkerke toen onder vuur lag. In 1927 werd Verhaeren terug opgegraven en ditmaal werd hij in zijn geboortegrond begraven in Sint-Amands aan de Schelde.

How to Cite:

Haan, T., (2007) “Emile Verhaeren in de Westhoek”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 5(1). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v5i1.5224

Downloads:
Download PDF
View PDF

313 Views

319 Downloads

Published on
11 Feb 2007
Peer Reviewed
License