Articles

De benamingen voor de spin in de zuidelijk-Nederlandse dialecten

Author
  • Jacques Van Keymeulen

Abstract

Na het aanmaken van digitale databases kunnen relatief gemakkelijk taalkaarten gemaakt worden. Zodra een taalkaart in digitale vorm beschikbaar is, is het technisch ook mogelijk om een zgn. hypertekst te maken: d.i. een 'tekst' waarin teksten / afbeeldingen en geluid met elkaar zijn verbonden. Wanneer een taalkaart, een etymologisch artikel, geluids fragmenten enz. via hyperlinks aan elkaar zijn gekoppeld spreekt men van een cyberlemma.

Met de keuze van het onderwerp 'spin' voor het cyberlemma werd hulde gebracht aan prof. Blancquaert, de grondlegger van de dialectologie aan de UGent en aan prof. Pée, de initiatiefnemer van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten.

How to Cite:

Van Keymeulen, J., (2007) “De benamingen voor de spin in de zuidelijk-Nederlandse dialecten”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 5(3-4). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v5i3-4.5242

Downloads:
Download PDF
View PDF

489 Views

193 Downloads

Published on
11 Sep 2007
Peer Reviewed
License