Articles

Een klompenrookkot uit Vrasene (laatste kwart van de negentiende eeuw)

Authors: ,

Abstract

De klompenmakerij was in Vlaanderen een familiale bedrijvigheid, die teloor is gegaan door de mechanisering na de Eerste Wereldoorlog en het gebruik van ander schoeisel. In 2005 verwierf het Provinciaal Openluchtmuseum te Bokrijk een klompenrookkot uit Vrasene. Het gebruik en de verspreiding van dergelijke bedrijfsgebouwen was tot op heden niet wetenschappelijk onderzocht. Het artikel geeft een gedetailleerde beschrijving van het gebouwtje, opgemaakt naar aanleiding van de afbraak en demontage ervan. Uit de analyse is gebleken dat het hier niet, zoals initieel gedacht, om een klompenmakersoven gaat, waarin klompen versneld gedroogd werden, maar wel degelijk om een klompenrookkot. Buiten het kleuren van de klomp diende een dergelijke oven in de eerste plaats om door inwerking van de teerdeeltjes in de rook de klomp vochtbestendig te maken. Ten slotte belicht deze bijdrage de historische en economische context van het klompenmakersambacht.

Keywords:

How to Cite: Nouwen, R. & Frenken, L. (2006) “Een klompenrookkot uit Vrasene (laatste kwart van de negentiende eeuw)”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. 4(2). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v4i2.5257