Articles

De seponeringspolitiek van gerechtelijke strafdossiers betreffende seksueel geweld doorgelicht. Een bijdrage tot de geschiedenis van de seksuele mentaliteit en het strafrechtelijk discours tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw.

Author
  • Famke Vekeman

Abstract

In dit artikel wordt, aan de hand van 21 strafdossiers, een antwoord gezocht op de vraag waarom gerechtelijke onderzoeken naar seksuele gewelddaden stopgezet worden. De motieven die justitie aanvoert om een dossier te seponeren, vertellen ons iets over de manier waarop men omgaat met seksuele delinquentie en tevens over de perceptie ervan tijdens de eerste h elf t van de twintigste eeuw. Uit het artikel blijkt dat geseponeerde dossiers belangrijke bronnen zijn aangezien zowel de wetgeving, het strafrechtelijk discours als de seksuele mentaliteit hun sporen hebben nagelaten in de seponeringspolitiek.

How to Cite:

Vekeman, F., (2005) “De seponeringspolitiek van gerechtelijke strafdossiers betreffende seksueel geweld doorgelicht. Een bijdrage tot de geschiedenis van de seksuele mentaliteit en het strafrechtelijk discours tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 3(3). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v3i3.5296

Downloads:
Download PDF
View PDF

579 Views

336 Downloads

Published on
11 Aug 2005
Peer Reviewed
License