Articles

'Alles gaat over sex tegenwoordig. ' Lezersbrieven als kleurrijke facetten van het verleden. Een mentaliteitshistorische mozaïek van het denken over seksualiteit en sekse in Humo's Open Venster sinds 1960.

Author
  • Emilie Deblock

Abstract

Aan de vooravond van de veranderingen die men later 'de seksuele revolutie' zou gaan noemen, verschijnt in Humo onder de titel 'Schande' een lezersbrief in dit verband. Dergelijke lezersbrief is niet ondenkb aar in de 21 e eeuw. Mensen reageren nog steeds op wat voor hen ' te ver gaat' , ook al gaat dat dan misschien niet meer over spannende slips. De periode waarin we het onderzoek starten is helemaal niet onbewogen, ze is de geschiedenis. Ingegaan als de 'Golden Sixties' en daarmee geassocieerd de 'love and peace'. De lezersbrieven worden als een spiegel beschouwd voor de maatschappelijke verschuivingen van de laatste veertig jaar op het gebied van seksualiteit. Mensen hebben een instinctieve impuls te reageren op zaken die hen tegen de borst stuiten of waarmee ze het oneens zijn. Maar de meeste schrijven dan niet, en zijn tevreden als ze een brief lezen die hun mening vertolkt. Omdat Humo als eerste de televisieprogrammering ging afdrukken toen de televisie zijn intrede deed, gingen volgens Courteaux veel meer, maar ook veel mondigere mensen het blad lezen en reageren. Vele onderzoekers hebben zich al gebogen over de vraag waarom mensen brieven schrijven naar tijdschrift en en kranten. Tegelijk lijkt het alsof het antwoord voor de hand ligt. De lezersrubriek is een drager van de publieke opinie. Lezer sbrieven kunnen dus de meningen en interessepunten van een bevolking in een bepaalde periode aan het licht brengen. Wat voor al opvalt is dat 'het debat, dit wil zeggen de verzamelde brieven over seksualiteit, zich in de tijd gaat vertakken. We kunnen dus wel stellen dat Humo een uitstekende plaats was voor de reflectie van de maatschappij over seksualiteit. Opvattingen en ideeën kunnen echter wel evolueren doorheen de tijd, maar in de bestudeerde periode komen ze meer dan ooit onder druk te staan en ver anderen ze op korte termijn. Het taalgebruik in de br ieven evolueert van 'over wegend' verbloemend en eenzijdig naar 'over wegend' expliciet en divers. Er wordt aandacht besteed aan de woordkeuze. Steeds minder wordt verbloemd, dingen worden bij hun naam genoemd. De evolutie is echter nog niet ten einde. De seksuele bevrijding heeft nog niet de onverhoopte successen geboekt.

How to Cite:

Deblock, E., (2005) “'Alles gaat over sex tegenwoordig. ' Lezersbrieven als kleurrijke facetten van het verleden. Een mentaliteitshistorische mozaïek van het denken over seksualiteit en sekse in Humo's Open Venster sinds 1960.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 3(3). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v3i3.5297

Downloads:
Download PDF
View PDF

516 Views

933 Downloads

Published on
11 Aug 2005
Peer Reviewed
License