Articles

Vogels in volksgeloof, magie en mythologie.

Author:

Abstract

Het boek van Johan Boussauw wil een 'flinke brok cultuurgeschiedenis' bieden omtrent de relatie tussen een aantal vogels en de mens: 'Onderwerpen als volksweerkunde, volksgeneeskunde, magie, bijgeloof, mystiek, jacht, legenden en naamgeving komen aan bod' (blz. 7). Het bronnenmateriaal waarop het boek is gebaseerd bestaat enerzijds uit geschreven bronnen, waarmee dan de 'eerste moraliserende bestiaria', de middeleeuwse encyclopedieën en de 'eerste schuchtere pogingen van wetenschappelijke studies' worden bedoeld; anderzijds
heeft de auteur geput uit het 'mondeling overgeleverde volksgeloof, dat vooral door volkskundigen rond 1900 werd genoteerd in de diverse ons omringende landen' (blz. 7). Verderop leren we dat de auteur zich vooral heeft gericht op de Lage Landen en op Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Keywords:

How to Cite: Van Keymeulen, J. (2005) “Vogels in volksgeloof, magie en mythologie.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. 3(4). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v3i4.5306