Articles

Banditisme in het Scheldedepartement in de Franse tijd (1795-1814).

Author
  • Eva Van Boxelaer

Abstract

In dit artikel wordt een beeld gegeven van het fenomeen banditisme tijdens de Franse periode (1795- 1815), waarbij de situatie in het Scheldedepartement naderbij wordt bekeken. De Franse Tijd kenmerkte zich door een politieke instabiliteit, een inefficiëntie en een gebrek aan mankracht bij de gerechtelijke instanties en de politie. Door de ingrijpende politieke en bestuurlijke veranderingen was de macht van de staat te zwak, waardoor het moeilijk was om zijn gezag te handhaven en om ordeverstoringen van allerlei aard te bestrijden. Dit alles werkte de bendecriminaliteit aanvankelijk in de hand. Naarmate het Franse bestuur repressiever optrad en de gerechtelijke veranderingen ten volle doordrongen, daalde het aantal bendeactiviteiten. In het eerste deel van het artikel wordt ingegaan op de beïnvloedende factoren (politieke, sociale en economische veranderingen) op het banditisme en in het tweede deel worden de onderzoeksresultaten over de groepscriminaliteit in het Scheldedepartement toegelicht. De voornaamste conclusies zijn dat de bendecriminaliteit hier vooral gekenmerkt was door de knevelarij en dat de bendes geen grote, spraakmakende leiders kende. Hierdoor lijkt op het eerste gezicht dat dit departement gevrijwaard bleef van dergelijke criminaliteit. De bronnen bewijzen echter het tegendeel.

How to Cite:

Van Boxelaer, E., (2004) “Banditisme in het Scheldedepartement in de Franse tijd (1795-1814).”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 2(2). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v2i2.5335

Downloads:
Download PDF
View PDF

477 Views

232 Downloads

Published on
11 Jun 2004
Peer Reviewed
License