Articles

Oost- en West-Vlamingen uit de 17de eeuw, 'berucht van toverie'

Author
  • Willy Braekman

Abstract

Het eens zo verspreid fenomeen van 'toverie' heeft sinds vele jaren de gefascineerde aandacht gekregen die het verdient. Vooral die gevallen waarover ruime documentatie voorhanden is omdat ze tot een proces hadden geleid, hebben belangstelling gekregen. Naast deze goed gedocumenteerde 'cases' zijn in de archieven ook vele kleine aanwijzingen voorhanden voor of allusies op gevallen van 'toverie'. Aangezien die echter niet verder uitgewerkt zijn, bleven ze meestal geïgnoreerd voor zoverre hun bestaan bekend is, wat dikwijls niet het geval is. Een aantal daarvan uit de zeventiende eeuw, die betrekking hebben op inwoners van de beide Vlaanders, 'berucht van toverie', zijn in dit artikel samengebracht. Het zijn frustrerende berichten wegens het gebrek aan achtergrond-informatie. Toch bewijzen ze alvast dat het fenomeen eens een nog sterkere verspreiding heeft gekend dan men tot op heden heeft aangenomen.

How to Cite:

Braekman, W., (2004) “Oost- en West-Vlamingen uit de 17de eeuw, 'berucht van toverie'”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 2(2). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v2i2.5336

Downloads:
Download PDF
View PDF

379 Views

396 Downloads

Published on
11 Jun 2004
Peer Reviewed
License