Articles

Bedevaartvaantjes: iconen van de religieuze volkscultuur.

Author
  • Sibylla Goegebuer

Abstract

Bedevaartvaantjes zijn bestemd voor een ruim publiek. Bijgevolg is een narratieve stijl onontbeerlijk. De vaantjes bieden een overload aan beeldinformatie en een noodzakelijke basis aan tekstgegevens. Het zijn materiële relicten van een ritueel, dat zich tot doel stelt een bepaalde groep mensen met elkaar te verbinden. Men kan ze ook als stichtende propagandamiddelen beschouwen.

How to Cite:

Goegebuer, S., (2004) “Bedevaartvaantjes: iconen van de religieuze volkscultuur.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 2(3-4). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v2i3-4.5356

Downloads:
Download PDF
View PDF

303 Views

180 Downloads

Published on
11 Nov 2004
Peer Reviewed
License