Articles

Een zonderling gerechtelijk duel als late uitloper van de Gentse Alijn-Rijmvete.

Authors
  • Luc Devriese
  • Erik Verroken

Abstract

Het verhaal achter het Huis van ALijn vertegenwoordigt een sterk staaltje laatmiddeleeuwse mentaliteitsgeschiedenis. Het godshuis werd immers opgericht als boetedoening aan de gebroeders Rijm en hun medeplichtigen opgelegd na hun beruchte aanslag op de Alijns (2) en hun
vrienden in 1 354. De Gentse schepen Heinric Alijn, zijn broer Zeger en hun knape 'helper' werden toen bij klaarlichte dag op het kerkhof bij de huidige kathedraal vermoord door de broers Goessin en Symoen Rijm. Deze bloedige episode, die zich afspeelde in het veertiende-eeuwse stedelijke patriciërsmilieu, sprak en spreekt nog steeds tot de verbeelding. Vandaar dat deze geschiedenis niet alleen historici boeide, maar ook een zekere legendevorming kende.  

How to Cite:

Devriese, L. & Verroken, E., (2004) “Een zonderling gerechtelijk duel als late uitloper van de Gentse Alijn-Rijmvete.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 2(3-4). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v2i3-4.5360

Downloads:
Download PDF
View PDF

283 Views

116 Downloads

Published on
11 Nov 2004
Peer Reviewed
License