Articles

De Inhuldiging van Karel VI te Gent

Author
  • Willy L. Braekman

Abstract

Op 18 oktober 1717 had in Gent de inhuldiging van keizer Karel VI plaats. Hij liet zich tijdens dat evenement, dat vier dagen duurde, vertegenwoordigen door de markies van Prlé. De feestelijkheden bestonden o.a. uit het celebreren van een mis In de St.- Pietersabdlj, een ceremonie in de St.Baafskathedraal, waarin de plaatsvervanger in naam van de keizer de eed aflegde en aldus bezit nam van het graafschap Vlaanderen. In stoet reed men dan naar St.-Jacobs waar de markies beloofde de voorrechten en wetten van het graafschap te respecteren. De Inhuldiging werd besloten met vuurwerk eneen bal in het stadhuis. De dichter Jacobus Hije brengt in een 'liedeken' een ooggetuigeverslag over de plechtigheden op 18 oktober. Uit zijn tekst blijkt echter niet het onbehagen van de Gentse bevolking, veroorzaakt door het sluiten van het Barrièretraktaat, waardoor o.a. een groot deel van het noorden van Oost-Vlaanderen aan de Verenigde Provincies zou worden overgedragen.    

How to Cite:

Braekman, W., (2003) “De Inhuldiging van Karel VI te Gent”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 1(3). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v1i3.5388

Downloads:
Download PDF
View PDF

346 Views

178 Downloads

Published on
11 Aug 2003
Peer Reviewed
License