Articles

In der Sieker Dienste. De Statuten van de Leprozerie van Gent (1236)

Author
  • Jacques Van Keymeulen

Abstract

Boekbespreking van : 

VAN KEYMEULEN Jacques, Mark ADRIAEN en Griet
MARÉCHAL, In der Sieker Dienste. De Statuten van de Leprozerie
van Gent, 1 236. Uitgegeven door het Algemeen Ziekenhuis Maria
Middelares • Sint-Jozef en de Vakgroep Nederlandse Taalkunde
UGent (met de steun van Gent Cultuurstad vzw, 2003 (48 blz.).

Op 14 november 1236 verleent Waltherus de Marvis, bisschop van Doornik, aan het Gentse melaatsenhuis ( leprozerie) een oorkonde, waarin hij ze in bescherming neemt en aan het verplegend personeel de naleving van de geloften van kuisheid, armoede, gehoorzaamheid en het dragen van ordekleding oplegt. Ter gelegenheid van de uitvaardiging van de oorkonde werden de gewoonten van het huis (de 'seden') door de bisschop in de oorkonde bekrachtigd.

How to Cite:

Van Keymeulen, J., (2003) “In der Sieker Dienste. De Statuten van de Leprozerie van Gent (1236)”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 1(3). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v1i3.5393

Downloads:
Download PDF
View PDF

509 Views

229 Downloads

Published on
11 Aug 2003
Peer Reviewed
License