Articles

Funerair erfgoed in Gent Een monument te koop/te huur.

Author
  • Beatrix Baillieul

Abstract

Op de Gentse begraafplaatsen en in het bijzonder op het Campo Santo van Sint-Amandsberg kregen een aantal illustere mannen en vrouwen hun laatste rustplaats. In de 1 9de eeuw werd hun nagedachtenis in ere gehouden door de praalmonumenten die hun graven sierden. Maar in het laatste kwart van de 20ste eeuw ging men totaal anders tegen begraven aankijken en kwamen sommige monumenten er verwaarloosd bij te staan.

Om bij verwaarlozing opruiming door het stadsbestuur te voorkomen en om de herinnering aan beroemde Gentenaren levend te houden stichtte men in 1962 in Sint-Amandsberg het Beschermcomité Campo Santo. Het comité stelde een lijst op van grafmonumenten die zeker niet mochten verdwijnen en probeert de beschermde monumenten met de beperkte middelen die ter beschikking
staan zo goed mogelijk te onderhouden.

How to Cite:

Baillieul, B., (2003) “Funerair erfgoed in Gent Een monument te koop/te huur.”, Van Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 1(3). doi: https://doi.org/10.21825/vmend.v1i3.5396

Downloads:
Download PDF
View PDF

301 Views

268 Downloads

Published on
11 Aug 2003
Peer Reviewed
License