Voor en uit de praktijk

Screeningsmethoden voor mitralisklepdegeneratie en fokprotocol bij de cavalier king charles spaniël: een enquête bij fokkers en dierenartsen

Authors: , , ,

Abstract

Myxomateuze mitralisklepdegeneratie (MKD) komt frequenter voor bij de cavalier king charles spaniël (CKCS) dan bij andere rassen. Het primaire doel van dit onderzoek was om na te gaan welk protocol fokkers gebruiken en wat volgens de dierenartsen belangrijk is om te implementeren in een fokprotocol. Het tweede doel van deze studie was om eventuele verbeterpunten van het huidige fokprotocol te identificeren en uit te werken op basis van een literatuurstudie. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van enquêtes verdeeld onder dierenartsen voor gezelschapsdieren en fokkers in België. Uit de resultaten blijkt dat 44/60 dierenartsen hartauscultatie gebruiken als eerste stap om MKD vast te stellen en dat 51/60 dierenartsen ook echocardiografie aanraden. Radiografie van de thorax wordt slechts door 25/60 van de dierenartsen uitgevoerd. De bevraagde dierenartsen bevestigen grotendeels de bekende epidemiologie van MKD bij de CKCS. Volgens 53/60 dierenartsen zijn CKCS jonger dan andere rassen bij het vaststellen van een hartruis. Deze resultaten suggereren dat de combinatie van hartauscultatie en echocardiografie een belangrijke rol speelt in het fokprotocol. Volgens elf van de vijftien bevraagde fokkers is MKD de meest voorkomende aandoening bij CKCS en ze zijn dan ook bereid een fokprotocol te volgen.

Keywords:

How to Cite: Celis, N. , Liekens, V. , Hellemans, A. & Smets, P. (2024) “Screeningsmethoden voor mitralisklepdegeneratie en fokprotocol bij de cavalier king charles spaniël: een enquête bij fokkers en dierenartsen”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift. 93(2). doi: https://doi.org/10.21825/vdt.90407