Continuing education

Orofaryngeaal stoktrauma bij de hond

Author:

Abstract

Tijdens het spelen met stokken kan een orofaryngeale perforatie ontstaan. Acute klachten zijn pijn, bloedverlies uit de mond, dysfagie of zelfs ademhalingsklachten. Chirurgische exploratie van de halsstreek is noodzakelijk om de perforatiegang te spoelen en eventueel aanwezige contaminanten (houtfragmenten, gras, zand) te verwijderen. Tenzij de oesofagus in het proces betrokken is (15-50% mortaliteit), is de prognose na stoktrauma gunstig. De kans op het ontwikkelen van een fistel bedraagt 1%. Wanneer het initiële trauma echter niet wordt herkend of behandeld, ontstaat een chronische presentatie (> 7 dagen oud) die wordt getypeerd door abcesvorming of drainerende fistelgangen. Medische beeldvorming is dan aangewezen om de locatie van de achtergebleven, migrerende houtfragmenten te bepalen. Ondanks uitgebreide chirurgische exploratie treden bij een derde van deze honden recurrente symptomen op.

Keywords:

How to Cite: de Rooster, H. (2015) “Orofaryngeaal stoktrauma bij de hond”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift. 84(3). doi: https://doi.org/10.21825/vdt.v84i3.16606