Review

Fight, flight or freeze - Tonic immobility in sharks

Authors
  • E. De Swaef
  • M. Vercauteren
  • L. Pieraets
  • A. M. Declercq

Abstract

Tonische immobiliteit (TI) is een niet-aangeleerde en omkeerbare toestand van motorische onbeweeglijkheid die bij verscheidene terrestrische en aquatische diersoorten, zoals haaien, kan worden uitgelokt. TI is van oorsprong een natuurlijk gedrag dat bij haaien kan worden uitgelokt door plaatselijke druk uit te oefenen ter hoogte van de vinnen en de dieren op de rug te draaien, waarna ze een verslapping van de spiertonus vertonen en tijdelijk niet meer reageren op omgevingsstimuli. Deze toestand kan mogelijk een effect hebben op de fysiologie van de dieren. TI zou bij haaien de ventilatie-efficiëntie verminderen en bijgevolg verscheidene bloedparameters beïnvloeden, stressrespons induceren en de osmolariteit van het bloed verstoren. Desalniettemin kent TI bij haaien wetenschappelijke en diergeneeskundige toepassingen bij (klinisch) onderzoek, bloedafname en wondbehandeling. Tonische immobiliteit bij haaien is echter een enigmatisch fenomeen en verdient verder interdisciplinair onderzoek.

How to Cite:

De Swaef, E. & Vercauteren, M. & Pieraets, L. & Declercq, A., (2020) “Fight, flight or freeze - Tonic immobility in sharks”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 89(5), 243-251. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.v89i5.16950

Downloads:
Download PDF
View PDF

1285 Views

292 Downloads

Published on
29 Oct 2020
Peer Reviewed