Continuing Education

Profylactische gastropexie bij de hond: een overzicht van de chirurgische technieken

Authors
  • S. David
  • B. Van Goethem
  • A. Rubio-Guzman
  • H. de Rooster

Abstract

Profylactische gastropexie wordt aangeraden bij honden die gepredisponeerd zijn om maagdilatatie en - torsie (MDT) te ontwikkelen. Bij de traditionele celiotomietechnieken resulteren de circumcostale en de belt-loop gastropexie in sterke adhesies met een minimale kans op MDT. Deze technieken worden echter geassocieerd met ernstige complicaties, zoals iatrogene pneumothorax, ribfracturen of peritonitis. De incisionele gastropexie leidt tot een minder sterke verbinding, maar resulteert toch in een drastische verlaging van het voorkomen van MDT. Vermits met deze techniek bovendien weinig complicaties worden gezien, geldt ze als de huidige gouden standaard. Morbiditeit is een belangrijk aspect voor een preventieve ingreep. Deze morbiditeit kan worden verminderd met minimaal invasieve operatietechnieken. De grote voordelen van laparoscopische gastropexie inzake weefseltrauma en het welzijn van de patiënt wegen ruim op tegen de technische vereisten en de leercurve.

How to Cite:

David, S. & Van Goethem, B. & Rubio-Guzman, A. & de Rooster, H., (2012) “Profylactische gastropexie bij de hond: een overzicht van de chirurgische technieken”, Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift 81(3), 174-183. doi: https://doi.org/10.21825/vdt.v81i3.18355

Downloads:
Download PDF
View PDF

249 Views

84 Downloads

Published on
28 Jun 2012
Peer Reviewed