Articles

Het ministerieel comite voor economische en sociale coordinatie

Author
  • J. Van Orshoven

Abstract

De spreiding van de regeringsactiviteit op economisch vlak over een steeds toenemend aantal departementen leidde in 1938 in België tot de oprichting, in de schoot van de Ministerraad, van het Ministerieel comité voor economische coördinatie. Sedertdien won dit geleidelijk aan belang : zijn bevoegdheid breidde zich uit tot het financiële en het sociale domein, en het verwierf een eigen beslissingsmacht. Na de Ministerraad is het veruit het belangrijkste en het stabielste van de ministeriële overlegorganen.
Toch zou het, voor een grotere eenheid zowel bij de conceptie als bij de uitvoering van het regeringsbeleid, nuttig zijn indien het de bevoegdheid van nog enkele andere ministeriële comités zou overnemen, indien de voorgelegde dossiers vollediger zouden zijn, indien aan de leden meer tijd werd gelaten om ze te bestuderen, en indien het werk door een interdepartementeel orgaan van ambtenaren werd voorbereid.

How to Cite:

Van Orshoven, J., (1972) “Het ministerieel comite voor economische en sociale coordinatie”, Res Publica 14(3), 591-623. doi: https://doi.org/10.21825/rp.v14i3.19686

Downloads:
Download pdf
View PDF

204 Views

14 Downloads

Published on
29 Sep 1972
Peer Reviewed
License