Articles

Een verplicht ouderschapsplan na echtscheiding? : Inzichten vanuit de SiV-studie

Authors
  • Kim Bastaits orcid logo
  • Inge Pasteels orcid logo
  • Christine Van Peer
  • Dimitri Mortelmans orcid logo

Abstract

In België worden wanneer twee ouders scheiden expliciet afspraken gemaakt over de verblijfsregeling, het gezag en de kosten voor de kinderen. Afspraken over de informatie-uitwisseling over en de taakverdeling in verband met de kinderen worden vaker achteraf gemaakt of krijgen zelfs vorm zonder expliciete afspraken. Resultaten, gebaseerd op gegevens uit het onderzoek “Scheiding in Vlaanderen”, tonen echter aan dat de domeinen met expliciete afspraken minder onvolkomenheden kennen dan de domeinen waarvoor er door de wetgeving geen expliciete afspraken vereist zijn. Daarom pleiten we ervoor om ouders in een geïntegreerd ouderschapsplan ook afspraken te laten maken over de taakverdeling en de informatie-uitwisseling. In Nederland zijn verblijf, kosten, taakverdeling en informatie-uitwisseling als aparte domeinen opgenomen in dergelijk ouderschapsplan dat ouders moeten toevoegen aan hun verzoek tot echtscheiding. Ook in België zou een ouderschapsplan gescheiden ouders kunnen helpen om vooraf meer afspraken over de minderjarige kinderen te maken en kinderen hierbij centraal te stellen.

Abstract : 

When Belgian parents divorce, arrangements on custody and alimony are made. Still, task division and information exchange concerning the children are mostly ad hoc, with or even without explicit agreements. Results, based on data of the “Divorce in Flanders”-study, show that explicit arrangements are often more respected than ad hoc arrangements. Therefore, we suggest that divorcing parents should formulate a parenting plan that also includes arrangements on task division and information exchange concerning the children. In the Netherlands, divorcing parents are obligated to include arrangements on custody, alimony, task division and information exchange concerning the children in such a parenting plan, which they add to their request to divorce. In Belgium as well, such kind of parenting plan might help divorcing parents to focus immediately on their children and on their needs when a divorce occur.

How to Cite:

Bastaits, K. & Pasteels, I. & Van Peer, C. & Mortelmans, D., (2011) “Een verplicht ouderschapsplan na echtscheiding? : Inzichten vanuit de SiV-studie”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 1(1), 1-34. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v1i1.18087

Downloads:
Download pdf
View PDF

988 Views

162 Downloads

Published on
30 Dec 2011
Peer Reviewed
License