Articles

Echtscheiding, conflict en mentale gezondheid : hoe conflict met de ex- en nieuwe partner gerelateerd is aan welzijn na scheiding

Authors
  • Sara Symoens
  • Piet Bracke orcid logo

Abstract

Veranderingen in sociale relaties kunnen een substantiële invloed hebben op het welbevinden van ex-partners na echtscheiding. In dit onderzoek wordt conflict in intieme relaties met zowel de nieuwe partner als de ex-partner bestudeerd, en de relatie tussen conflict en een waaier van zowel positieve als negatieve indicatoren van mentale gezondheid. De data van het project ‘Scheiding in Vlaanderen’ worden gebruikt. Analyses worden uitgevoerd op een subsample van 908 gescheiden mannen en vrouwen. In vergelijking met het voorbije huwelijk, wordt in huidige ex-partnerrelaties weinig conflict gerapporteerd. Is er toch conflict, dan gaat dit voor zowel mannen als vrouwen gepaard met een lager welzijn, maar vooral voor vrouwen. Hetzelfde geldt voor conflict met de nieuwe partner. Meest opvallend is dat partnerrelaties van centraal belang blijven voor de identiteit van mannen en vrouwen. Zij in een nieuwe partnerrelatie zijn gemiddeld immers meer tevreden en minder ongelukkig dan alleenstaanden, zelfs indien veel conflict gerapporteerd wordt. Tenslotte blijken gescheiden vrouwen, maar niet mannen, wiens voorbije huwelijk veel conflict kende doorgaans meer tevreden met hun leven te zijn.

Abstract : 

Changes in social relations can have a substantial impact on the wellbeing of ex-partners after divorce. This research focusses on conflict in initimate relationships with both a new partner as with the ex-spouse, and its relationship with a broad array of indicators of both negative and positive mental health. The data of the project “Divorce in Flanders” is used. Analyses are conducted on a subsample of 908 divorced men and women. Compared to the last year of marriage, only little conflict is reported in current relations between exspouses. If there is conflict, this is associated with lower wellbeing, though more pronounced for women. The same holds for conflict with the new partner. Remarkable is that partnerrelationships are still of central importance for the identity of men and women: those who have a new partner are in general more satisfied and less unhappy, even if this relationship is characterised by conflict. Finally, divorced women, but not men, whose prior marriage was characterised by high conflict, are in general more satisfied with their lives.

How to Cite:

Symoens, S. & Bracke, P., (2012) “Echtscheiding, conflict en mentale gezondheid : hoe conflict met de ex- en nieuwe partner gerelateerd is aan welzijn na scheiding”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 2(1), 1-19. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v2i1.18089

Downloads:
Download pdf
View PDF

1057 Views

169 Downloads

Published on
27 Feb 2012
Peer Reviewed
License