Articles

Wat kunnen ouders doen om de negatieve gevolgen van een echtscheiding voor kinderen te verlichten?

Authors
  • Kim Bastaits orcid logo
  • Christine Van Peer
  • Dimitri Mortelmans orcid logo

Abstract

Kinderen van gescheiden ouders hebben een dubbel risico op een verminderd welbevinden. Enerzijds kan een ouderlijke echtscheiding een daling in het welbevinden van kinderen teweeg brengen. Anderzijds daalt ook de ouderlijke betrokkenheid na echtscheiding, een belangrijke beschermende factor voor het welbevinden van kinderen. Bijgevolg is het van belang om na te gaan welke vormen van ouderlijke betrokkenheid de negatieve gevolgen van een echtscheiding voor het welbevinden van kinderen kunnen verlichten. In dit onderzoek focussen we op drie momenten van ouderlijke betrokkenheid, namelijk betrokkenheid tijdens het echtscheidingsproces, gezamenlijke betrokkenheid na de echtscheiding en aparte betrokkenheid na de echtscheiding. Analyses worden uitgevoerd op een subsample van 394 kinderen en ouders uit het onderzoek “Scheiding in Vlaanderen”. Resultaten tonen aan dat vooral het beperken van het huidig conflict tussen ouders en de steun die kinderen krijgen van moeder en vader de levenstevredenheid van kinderen van gescheiden ouders kan verhogen. Op basis van deze resultaten geven we gescheiden ouders enkele tips mee en doen we eveneens aanbevelingen voor het beleid en het maatschappelijk middenveld.

Abstract :

Children of divorce parents are confronted with a twofold risk at their well-being. On the hand a parental divorce can diminish children’s well-being. On the other hand, parental involvement, an important protective factor for children’s well-being, also declines after divorce. Therefore, it is important to investigate in the different types of parental involvement that protect children’s well-being after a parental divorce. In this research, we concentrate on three different moments of parental involvement, namely involvement during the divorce process, current co-parental involvement and current sole involvement. Data from the project “Divorce in Flanders” are used. Analyses are conducted on a subsample of 394 children and their parents. Results indicate that a reduction of current parental conflict and intensified support of both mother and father might increase children’s satisfaction with life after a parental divorce. Based on these outcomes, we provide divorcing and divorced parents with guidelines in order to protect their children’s well-being during and after the divorce process. Furthermore, we formulate some implications for public policy and civil society.

How to Cite:

Bastaits, K. & Van Peer, C. & Mortelmans, D., (2012) “Wat kunnen ouders doen om de negatieve gevolgen van een echtscheiding voor kinderen te verlichten?”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 2(2), 1-22. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v2i2.18090

Downloads:
Download pdf
View PDF

741 Views

120 Downloads

Published on
29 Apr 2012
Peer Reviewed
License